Θεοφάνεια

Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ

Στην έρημο του Ιορδάνου, όπως είναι γνωστό, είχε ζήσει όλα τα χρόνια του ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, όταν πλέον ήταν άνδρας βάπτιζε τους ανθρώπους και μάλιστα τους Ιεροσολυμίτες. Γιατί τους βάπτιζε; Εκεί μας το λέγουν οι ευαγγελιστές ήταν «κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετανοίας· δηλαδή προπαρασκεύαζε τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό. «Εγώ, έλεγε, σας βαπτίζω με νερό, αυτός που έρχεται πίσω από μένα θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο». Πολλές φορές επίσης τους μιλούσε για τον Χριστό και τους προετοίμαζε να τον δεχθούν χωρίς αμφιβολίες. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Ιορδάνη ποταμό, έμπαιναν μέσα στο νερό και καθόντουσαν μέσα εκεί τόση ώρα, όση χρειαζόταν για να πουν τα αμαρτήματά τους.

Στον Ιορδάνη ποταμό πήγε και ο Κύριος. Γιατί όμως πήγε, αφού είναι πασίγνωστο ότι ο Ιησούς δεν είχε διαπράξει κανένα αμάρτημα, ούτε βρέθηκε δόλος στα χείλη του; Σε τι χρειαζόταν το βάπτισμα του Ιωάννου;

Ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος, δεν έρχεται να βαπτισθεί, για να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες, γιατί δεν είχε τέτοιες. Ούτε έρχεται, για να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Ο ίδιος ήταν η πηγή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ούτε έρχεται, επειδή μετανόησε για τη ζωή του, όπως οι άλλοι. Ο Χριστός ήταν ανώτερος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τότε γιατί ήλθε να βαπτισθεί; Ήλθε για να τον γνωρίσει ο λαός. Επειδή στον Ιορδάνη πήγαινε πολύς κόσμος, καταδέχθηκε ο Κύριος να έλθει να βαπτισθεί, για να τον γνωρίσει ο κόσμος. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χριστού είναι όταν βαπτίσθηκε.

Γι’  αυτό τον λόγο ο Πρόδρομος τον έδειξε και είπε: «ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Να το πρόβατο του Θεού, που θα σηκώσει επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος, για τον οποίο σας έλεγα ότι θα έλθει ένας άνδρας που θα είναι ανώτερος από μένα και πρώτος μου.

Ακόμη την ώρα που βαπτιζότανε ο Κύριος ακούσθηκε η φωνή του Πατέρα, που είπε· «Συ ει ο υιός μου ο αγαπητός, εν σοι ηυδόκησα», δηλαδή, εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμαι και αναπαύομαι. Και επειδή οι άνθρωποι μπορούσαν να παρεξηγήσουν τη μαρτυρία αυτή του Θεού και να νομίσουν πως τα λόγια αυτά τα είπε για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, γι’  αὐτὸ κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, «εν είδει περιστεράς», και κάθησε πάνω στο κεφάλι του Ιησού. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα χρησίμευσε σαν δείκτης, που έδειξε τον Ιησού και τον φανέρωσε στους ανθρώπους, ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αυτός είναι ο Υιός ο αγαπητός, και γι’  αυτὸν μίλησε ο Πατέρας προηγουμένως.

Έτσι οι άνθρωποι δεν έπαθαν σύγχυση. Κατάλαβαν πως άλλος είναι ο Πρόδρομος και άλλος ο Ιησούς. Ο ένας είναι δούλος, ο άλλος είναι Κύριος. Ο ένας άνθρωπος, ο άλλος Θεός.

Πάνω σ’  αὐτὸ το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου ας κάνουμε μερικές σκέψεις που οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν επισημάνει.

Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι κατά τη δημιουργία του Αδάμ πήρε μέρος όλη η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας ήθελε να δημιουργηθεί ο Αδάμ. Ο Υιός τον δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα τον ζωοποίησε. Τώρα με την γέννηση του Χριστού, που είναι μια ανάπλαση και μια καινούργια δημιουργία του ανθρώπου, πάλι φανερώνεται η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας φωνάζει, «συ ει ο υιός μου ο αγαπητός», ο Υιός βαπτίζεται και το Άγιο Πνεύμα «εν είδει περιστεράς», κατεβαίνει πάνω στον Ιησού. Αυτό τι σημαίνει; Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ο μοναδικός επίγειος προσκυνητής της Αγίας Τριάδος. Μόνο ο άνθρωπος αναγνωρίζει και προσκυνεί την Αγία Τριάδα, αλλά και είναι το μοναδικό πλάσμα που έχει πλασθεί κατ’  εἰκόνα της Αγίας Τριάδος. Είμαστε οι στενοί συγγενείς του Θεού.

Μέχρις ότου έλθει ο Χριστός οι ουρανοί ήταν κλειστοί. Όταν εξορίσθηκαν οι πρωτόπλαστοι, ο Θεός έκλεισε τον Παράδεισο, και τα χερουβείμ φύλαγαν την θύρα της ζωής. Τώρα με την βάπτιση του Χριστού ανοίγονται οι ουρανοί και ο Θεός φανερώνεται στους ανθρώπους. Πράγματι το βάπτισμα του Χριστού είναι η πύλη του Ουρανού, αλλά και κάθε φορά που βαπτίζεται ένας άνθρωπος στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας μας, ανοίγεται γι’  αὐτὸν ο Παράδεισος. Κανείς από μας δεν μπορεί να ζήσει στην Βασιλεία του Θεού, εάν προηγουμένως δεν βαπτισθεί. Το βάπτισμα δίνει στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Κάθε ένας που βαπτίζεται, η ψυχή του παίρνει την μορφή του Χριστού. «Όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε», γράφει ο απόστολος Παύλος. Γινόμαστε αδέλφια του Χριστού και παιδιά του Θεού. Και για τον καθένα μας ακούγεται η φωνή του Θεού.

Κάθε ένας που είναι Χριστιανός έχει προηγουμένως βαπτισθεί. Όλοι μας έχουμε βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχουμε πάρει το χριστιανικό βάπτισμα. Εφ’  ὅσον έχουμε πάρει το βάπτισμα, μαζί με αυτό πήραμε και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας έδωσε όπλα για να πολεμήσουμε στον πνευματικό αγώνα μας. Ποια είναι τα όπλα που μας χάρισε ο Θεός την ημέρα της βαπτίσεώς μας; Είναι η πίστη στον Θεό, είναι η υπομονή όταν έχουμε πειρασμούς, είναι η ελπίδα για την Βασιλεία του Θεού, είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. «Και γαρ δια τούτο έλαβες όπλα, ουχ ίνα αργής, αλλ’  ἵνα πολεμής», δηλαδή γι’  αυτό έλαβες όπλα από τον Θεό, όχι για να κάθεσαι αργός, αλλά για να πολεμάς. Όταν έχουμε πειρασμούς, όταν έχουμε στενοχώριες και πίκρες, όλα αυτά να τα πολεμήσουμε με την υπομονή. Όταν έχουμε πειρασμούς απιστίας με την πίστη, ανηθικότητος με την εγκράτεια κ.λπ. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως από τον Θεό πήραμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας όπλα, για να πολεμήσουμε την αμαρτία και να κερδίσουμε τον Χριστό.

Στο σημείο αυτό ας σχολιάσουμε και το εξής. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά την βάπτιση έδειξε και φανέρωσε τον Ιησού και είπε: «ίδε ο αμνός του Θεού». Ο Πρόδρομος αποκάλυψε τον Ιησού. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία φανερώνει τον Χριστό στους ανθρώπους. Πώς τον φανερώνει; Σε εκείνους, που ψάχνουν να βρουν τον Ιησού ή έχουν τον πόθο να τον συναντήσουν και να τον βρουν, η Εκκλησία, σαν τον Πρόδρομο  δείχνει τον Χριστό. Ο Χριστός βρίσκεται μέσα στα μυστήρια. Μέσα στο μυστήριο του Βαπτίσματος υπάρχει ο Χριστός. Μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας υπάρχει ο Χριστός. Εμείς πιστεύουμε ότι κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας ο άρτος και ο οίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Οπότε ένας που θέλει να δει τον Ιησού θα τον βρει μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Όταν κοινωνήσει, βρίσκει τον Κύριο. Ακόμη η Εκκλησία μας δείχνει και άλλους τρόπους που μπορεί να βρει κανείς τον Χριστό, όπως π.χ. η Αγία Γραφή, η προσευχή, η εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Πίσω από τις εντολές κρύβεται ο ίδιος ο Κύριος.

Ο Κύριος καταδέχθηκε να βαπτισθεί μαζί με τους ανθρώπους, που είναι δούλοι του Θεού, για να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Και η Εκκλησία συνεχώς μας δείχνει ποιος είναι ο Χριστός. Ας τον συναντήσουμε προσωπικά για να σωθούμε.

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://pagoinia.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
Instagram
Follow by Email

Αφήστε μια απάντηση