Ἡ Συνομοσπονδία μας

 

Ἡ Α.Σ.Π.Ε. (Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος) ἱδρύθηκε τὸ 1931 καὶ ἀπὸ τότε ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπροσώπηση τῶν πολυτέκνων, τὴ μελέτη καὶ τὴν προώθηση τῶν αἰτημάτων τους, καὶ γενικὰ τὴν προαγωγὴ τῶν ἠθικῶν καὶ ὑλικῶν συμφερόντων τους.

Παράλληλα, ἡ συνομοσπονδία προασπίζεται τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ διατήρηση τῶν ἑλληνικῶν παραδόσεων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀφύπνιση ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς χώρας, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος.

Οἱ 180 χιλιάδες περίπου πολύτεκνες οἰκογένειες, ποὺ ἀνήκουν στοὺς συλλόγους -μέλη της καὶ ἔχουν τὶς προϋποθέσεις ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τοὺς νόμους ἐφοδιάζονται ἀτελῶς ἀπὸ τὴ συνομοσπονδία διὰ μέσου τῶν πολυτεκνικῶν συλλόγων, μὲ τὰ ἀπαραίτητα βιβλιάρια – ταυτότητες γιὰ τὴν πολυτεκνικὴ ἰδιότητα.

Ἡ Α.Σ.Π.Ε., βάσει τῶν διατάξεων τῶν ἑκάστοτε ἰσχυόντων νόμων, ἀπονέμει τὴν πολυτεκνικὴ ἰδιότητα  καὶ χορηγεῖ τα προβλεπόμενα πιστοποιητικὰ τόσο γιὰ τὸ ἐπίδομα / σύνταξη στὴν πολύτεκνη μητέρα ποὺ θέσπισε ἡ πολιτεία, καθὼς και για κάθε νόμιμη χρήση (διορισμούς, μετεγγραφές, εἰσαγωγὴ σὲ ὁρισμένες σχολές, στεγαστικὰ δάνεια κ.λπ.).

 

 

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://pagoinia.gr/anotati-sunomospondia-poluteknon-ellados/
Instagram
Follow by Email