Πέμπτη 26 Απρίλιος 2018
Δεν ανακάλυψα την πυρίτιδα, απλά όλοι το γνωρίζουν αλλά κανείς, τουλάχιστον απ’ τους κυβερνώντες, δεν το πράττει. Όταν σήμερα έχουμε απόλυτη ανάγκη τις εισαγωγές ακόμα και για να επιβιώσουμε, όταν σήμερα δεν παράγουμε σχεδόν τίποτε, τι περιμένουμε; να είμαστε εθνικά...
Γίνεται από χτιστάδες και μαραγκούς που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές   Αλέξανδρου Γ. Καλλιγά Αρχιτέκτονος   Μέσα στο κλίμα της εγκατάλειψης που επικρατούσε στη δεκαετία του '60, ήταν φυσικό οι πρώτες επισκευές σπιτιών που αγοράστηκαν να γίνουν εκ των ενόντων. Γρήγορα οι απαιτήσεις...
Ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε διὰ μέσου τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔσωσε χάρη στὸ ἔλεός Του καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας κάποιων ἔργων ἀρετῆς ποὺ πραγματοποιήσαμε ἐμεῖς (Τίτ. 3, 4-5)....

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ