Τρίτη 25 Ιούνιος 2019
Ζούμε σ᾽ έναν κόσμο όπου όλοι κοιτούν να πάρουν κάτι από τον άλλον. Για να δώσουν ούτε λόγος. Σήμερα, όμως, θα τους αφήσω όλους αυτούς τους εγωιστές στην άκρη και θα γράψω για μας και τη μοναδική μας ιστορία. Ποτέ...
Αὐ­τό­χθο­νες καὶ σπά­νι­ες φυ­λὲς ἀ­γρο­τι­κῶν ζώ­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες ὑ­φί­σταν­ται ἐ­δῶ καὶ 10.000 χρό­νι­α στὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ ὕ­παι­θρο μὲ τὴν ἴ­δι­α ἀ­κρι­βῶς μορ­φή. Συγ­κε­κρι­μέ­να, ἡ «κι­βω­τὸς τοῦ Δή­μου» πε­ρι­λαμ­βά­νει: α) 146 ἀ­γε­λά­δες ἀ­πὸ τὶς 218 ποὺ ἔ­μει­ναν στὴν Χώ­ρα καὶ οἱ ὁ­ποῖ­ες...
Γεννήτριες (Οι καλές κοστίζουν αρκετά, η αποθήκευση καυσίμου ενέχει κινδύνους, ο θόρυβος θα προσελκύσει κλέφτες, συντήρηση κ.λπ.) 2. Φίλτρα Νερού / Απολύμανσης 3. Φορητές τουαλέτες 4. Εποχικά καυσόξυλα. Το φρέσκο ξύλο θέλει περίπου 6-12 μήνες για να στεγνώσει και να είναι...