Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Mark Zuckerberg, ὁ ἐφευρέτης τοῦ Facebook   Ὅ,τι γράφει στήν ἠλεκτρονική κοινωνική δικτύωση... δέν ξεγράφει   Πόσο προστατευμένα εἶναι τά προσωπικά στοιχεῖα στό Facebook; Εἰδικοί συμβουλεύουν τούς χρῆστες νά μήν γράφονται ποτέ μέ τά πραγματικά ὀνόματα καί νά μήν ἀποκαλύπτουν στοιχεῖα καί λεπτομέρειες...