Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Τα κάλαντα  είναι ελληνικό έθιμο, που από την αρχαιότητα έφθασε μέχρι τις μέρες μας. Η προέλευση του εθίμου είναι μάλλον διονυσιακή, καθώς στις αρχαίες διονυσιακές γιορτές τα παιδιά συνήθιζαν να τραγουδούν για την καλή χρονιά, κρατώντας ένα κλαδί ελιάς την «Ειρεσιώνη»,τυλιγμένο με μαλλί...
Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου είναι έθιμο Ελληνικό. Στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχε παρόμοιο έθιμο, με τη διαφορά, ότι  το δένδρο δεν ήταν το έλατο, αλλά η Ειρεσιώνη. Η Ειρεσιώνη ήταν κλαδί αγριελιάς στολισμένο με γιρλάντες από μαλλί κόκκινο και λευκό και με...
Τὸ πρό­τυ­πο ἀ­νά­πτυ­ξης ποὺ ἀ­κο­λου­θή­θη­κε στὴ Χώ­ρα μας με­τα­πο­λι­τευ­τι­κὰ, εἶ­χε ὡς κυ­ρί­αρ­χο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του τὴν ἀ­στυ­φι­λί­α, ποὺ γρή­γο­ρα πῆ­ρε ἀ­νη­συ­χη­τι­κὲς δι­α­στά­σεις καὶ σή­με­ρα ἀ­πο­τε­λεῖ πιὰ ἕ­να ἔν­το­νο κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κὸ πρό­βλη­μα. Ἐγ­κα­τα­λεί­ψα­με τὴν ὕ­παι­θρο, ποὺ τό­τε ἔ­σφυ­ζε ἀ­πὸ ζω­ὴ καὶ μα­ζευ­τή­κα­με...