Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019
Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Δάσκαλος Παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στην Εκκλησία. Ζούσαν στον λειτουργικό ρυθμό της. Παρακολουθούσαν ποιος άγιος γιορτάζει κάθε ημέρα, πότε είναι γιορτή, πότε νηστεία, πότε αργία και ρύθμιζαν ανάλογα τη ζωή τους και τις εργασίες τους. Οι...
Τα κάλαντα  είναι ελληνικό έθιμο, που από την αρχαιότητα έφθασε μέχρι τις μέρες μας. Η προέλευση του εθίμου είναι μάλλον διονυσιακή, καθώς στις αρχαίες διονυσιακές γιορτές τα παιδιά συνήθιζαν να τραγουδούν για την καλή χρονιά, κρατώντας ένα κλαδί ελιάς την «Ειρεσιώνη»,τυλιγμένο με μαλλί...
Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ ὕ­παι­θρος γι­ορ­τά­ζει ἀ­κό­μη στὰ πα­νη­γύ­ρια. Δι­ορ­γα­νώ­νον­ται κυ­ρί­ως τὸν Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο, δι­α­τη­ροῦν τὴν πα­ρά­δο­ση πα­ρὰ τὶς δυ­σκο­λί­ες τῶν και­ρῶν, ἔ­χουν τοὺς κα­νό­νες τους, τοὺς θρύ­λους καὶ τοὺς ἀ­στέ­ρες τους. Μί­α φο­ρὰ καὶ ἕ­ναν και­ρὸ ὑ­πῆρ­χαν τὰ πα­νη­γύ­ρια, ὅ­που ἡ μου­σι­κὴ...