Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός   Επίμονα προβάλλεται σήμερα η ανάγκη για «σεξουαλική αγωγή» των παιδιών μας, στο πλαίσιο μάλιστα της σχολικής τους παιδείας. Έρχεται από τα βάθη των αιώνων η φωνή του ουρανοβάμονα και θεόπτη Απ. Παύλου να μας παρουσιάσει...
  Ἡ τέ­λεια αγά­πη εἶ­ναι νὰ που­λή­σης ὅ­λα σου τὰ πράγ­μα­τα να τὰ δώ­σης ἐ­λε­η­μο­σύ­νην καὶ νὰ πη­γαί­νης καὶ ἐ­σὺ νὰ εὕ­ρης κα­νέ­να αὐ­θέν­τη νὰ που­λη­θῆς σκλά­βος καὶ ὅ­σα πά­ρης νὰ τὰ δώ­σης ὅ­λα, νὰ μὴ κρα­τή­σης ἕ­να ἄ­σπρο. Ἠμ­πο­ρεῖς...
Ο μεγάλος  θεοφόρος Πατέρας  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας  Άγιος  Γρηγόριος  Νύσσης συνέργραψε κατά τα  έτη 382 και 384 μ.Χ.  δύο απαράμμιλες ομιλίες, οι οποίες αποτελούν τις θεμελιώδεις βάσεις της φιλάδελφης και φιλάνθρωπης κοινωνικής αλληλεγύης που είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη...