Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Γενναδίου Σχολαρίου Κατηχητικοὶ καὶ Πανηγυρικοί, Λόγος ια΄, Μ.Κ.1 «Αγάπην εἰς ἀλλήλους ἔχωμεν ἐκτενῆ, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν· πολλῶν δὲ ὄντων τῆς ἀγάπης καρπῶν, τοῦ μεγίστου τῆς ἐλεημοσύνης ἐπιμελώμεθα, κἂν μηδὲν ἔχῃς διδόναι, στέναζον δάκρυσιν ἐπὶ τῇ ἐνδείᾳ τοῦ ἀδελφοῦ,...
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός   Επίμονα προβάλλεται σήμερα η ανάγκη για «σεξουαλική αγωγή» των παιδιών μας, στο πλαίσιο μάλιστα της σχολικής τους παιδείας. Έρχεται από τα βάθη των αιώνων η φωνή του ουρανοβάμονα και θεόπτη Απ. Παύλου να μας παρουσιάσει...
Περιμένουμε σωτηρία από το εξωτερικό! Ενώ εμείς ως Έλληνες ξημεροβραδιάζουμε στα cafe, με ένα smartphone στο χέρι, σερφάροντας στο facebook! Περιμένουμε σωτηρία από ηγεσίες σφόδρα βουτηγμένες στη διάβρωση, όταν ο πιο καλός απ’ αυτούς δολοφόνησε τη μάνα του!   Περιμένουμε σωτηρία...