Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο θεραπεύονται με τη Χάρη του Θεού όσοι το επιθυμούν  Η Εκκλησία Μεγάλη σύγχυση υπάρχει μεταξύ των πιστών, αλλά και μεταξύ των ποιμένων μας, για το τι είναι η Εκκλησία. Μέσα στα κείμενα των επιστολών...
Δεσποτίδης Μάρκος Φοιτητής Ιατρικής "Οι περισσότεροι πόλεμοι, οι περισσότερες σφαγές έχουν γίνει στο όνομα μιας θρησκείας, πολλές φορές και στο όνομα του Χριστιανισμού” ακούμε συχνά καθηγητές σε σχολεία και όχι μόνο να διακηρύττουν. Μάλιστα πιστοποιούν και με παραδείγματα την ορθότητα αυτής...
Ο μεγάλος  θεοφόρος Πατέρας  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας  Άγιος  Γρηγόριος  Νύσσης συνέργραψε κατά τα  έτη 382 και 384 μ.Χ.  δύο απαράμμιλες ομιλίες, οι οποίες αποτελούν τις θεμελιώδεις βάσεις της φιλάδελφης και φιλάνθρωπης κοινωνικής αλληλεγύης που είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη...