Τρίτη 23 Απρίλιος 2019
Η τραυματική ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα Του Χαράλαμπου Στεργιούλη* Ακολουθώντας μια παράδοση η οποία ξεκινά ταυτόχρονα με τα πρώτα βήματα ανεξάρτητου βίου του νέου ελληνικού κράτους και συνεχίζεται ως τις μέρες μας και η οποία θέλει τους πολιτικούς να ασχολούνται με...
Του π. Ιωάννη Ρωμανίδη Το ρωμαίικον φιλότιμον μετετράπη εις γραικυλιστικήν αφέλειαν εξαιτίας της εσφαλμένης υψηλής εκτιμήσεως και της αβασίμου εμπιστοσύνης του Γραικού εις τον δυτικόν πολιτισμόν. Ο νεοέλληνας με την εμπιστοσύνην του εις το ανύπαρκτον φιλότιμον των ξένων έχει την πνευματική...