Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Το “Λεξικό” Ζωή Γαβριηλίδου Πρόεδρος τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ   Μπορεί σήμερα το μονοπώλιο της γνώσης από τα βιβλία να έχει καταρριφθεί από την ευρεία έλευση του διαδικτύου στις ζωές μας, ωστόσο υπάρχουν ακόμα βιβλία που απαραιτήτως βρίσκονται στις βιβλιοθήκες όλων μας όχι...
Του π. Ιωάννη Ρωμανίδη Το ρωμαίικον φιλότιμον μετετράπη εις γραικυλιστικήν αφέλειαν εξαιτίας της εσφαλμένης υψηλής εκτιμήσεως και της αβασίμου εμπιστοσύνης του Γραικού εις τον δυτικόν πολιτισμόν. Ο νεοέλληνας με την εμπιστοσύνην του εις το ανύπαρκτον φιλότιμον των ξένων έχει την πνευματική...