Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019
Η απώλεια του έρωτα Εκείνη η μέρα ήταν αλλιώτικη. Οι δυο τους γύρισαν να κοιταχτούν κι ήταν σα δύο ξένοι. Το βλέμμα τους συννέφιασε, το σώμα τους φάνηκε γυμνό από τη δόξα της θείας χάρης, καθώς το πνεύμα τους γυμνώθηκε...
Του π. Ιωάννη Ρωμανίδη Το ρωμαίικον φιλότιμον μετετράπη εις γραικυλιστικήν αφέλειαν εξαιτίας της εσφαλμένης υψηλής εκτιμήσεως και της αβασίμου εμπιστοσύνης του Γραικού εις τον δυτικόν πολιτισμόν. Ο νεοέλληνας με την εμπιστοσύνην του εις το ανύπαρκτον φιλότιμον των ξένων έχει την πνευματική...