Τρίτη 23 Απρίλιος 2019
Του π. Ιωάννη Ρωμανίδη Το ρωμαίικον φιλότιμον μετετράπη εις γραικυλιστικήν αφέλειαν εξαιτίας της εσφαλμένης υψηλής εκτιμήσεως και της αβασίμου εμπιστοσύνης του Γραικού εις τον δυτικόν πολιτισμόν. Ο νεοέλληνας με την εμπιστοσύνην του εις το ανύπαρκτον φιλότιμον των ξένων έχει την πνευματική...
Η τραυματική ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα Του Χαράλαμπου Στεργιούλη* Ακολουθώντας μια παράδοση η οποία ξεκινά ταυτόχρονα με τα πρώτα βήματα ανεξάρτητου βίου του νέου ελληνικού κράτους και συνεχίζεται ως τις μέρες μας και η οποία θέλει τους πολιτικούς να ασχολούνται με...