Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Στο Καταστατικό του Σωματείου Παγκοινιά, μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για τους σκοπούς και τις δραστηριότητές μας Πατήστε εδώ για να δείτε το Καταστατικό της Παγκοινιάς