Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Τι είναι η "Παγκοινιά" Έργα αγάπης, φιλανθρωπίας και αλληλοβοήθειας. Η φιλανθρωπία κυριαρχούσε από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους στην Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπήρχε φτωχός μεταξύ των πιστών. Δεν ανέχονταν να έχουν κάτι που να μην το έχει και ο εν Χριστώ αδελφός...