ΠΑΓΚΟΙΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ

Συγκεντρώθηκαν ηλεκτρικές συσκευές (1 πλυντήριο - 1 κουζίνα - 1 ψυγείο) οι οποίες μεταφέρθηκαν σε τρεις οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψής τους

Έπειτα από ενέργειες του σωματείου και φίλης από την ομάδα Εθελοντών της ΠΑΓΚΟΙΝΙΑΣ, συγκεντρώθηκαν ηλεκτρικές συσκευές (1 πλυντήριο – 1 κουζίνα – 1 ψυγείο) οι οποίες μεταφέρθηκαν σε τρεις οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψής τους. Επίσης για τον ίδιο σκοπό συγκεντρώθηκε και ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό από δωρεές φίλων και εθελοντών του σωματείου μας, με το οποίο αγοράστηκαν επιπλέον 2 ηλεκτρικές κουζίνες και 1 πλυντήριο, με τα οποία καλύφθηκαν επιτακτικές ανάγκες τριών ακόμα οικογενειών.