Περί φιλευσπλαχνίας

Στο πνευματικό επίπεδο το κέρδος μας από τη φιλευσπλαχνία είναι ανυπολόγιστο, αφού αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού. Στο βιολογικό επίπεδο, πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι εθελοντές, ακόμα και όταν αισθάνονται κουρασμένοι ή έχουν προβλήματα, βελτιώνουν την ψυχική τους διάθεση και αντοχή από τη χαρά που αντλούν όταν προσέφεραν στο παρελθόν […]