Διανομή ηλεκτρικών συσκευών

Συγκεντρώθηκαν ηλεκτρικές συσκευές (1 πλυντήριο – 1 κουζίνα – 1 ψυγείο) οι οποίες μεταφέρθηκαν σε τρεις οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψής τους