Διανομή τροφίμων

Διανομή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών σε έντεκα (11) οικογένειες.