Διανομή τροφιμίμων , κρέατος και δώρο επιταγών…

Μοιράστηκαν τρόφιμα και 25 τσάντες με κρέας σε οικογένειες δωρεά από το κρεοπωλείο ο Γιάννης στην πλάστιγγα. Επίσης μοιράστηκαν δώρο επιταγές αξίας 1500 ευρώ σε οικογένειες. Τέλος δόθηκαν δώρο επιταγές συνολικής αξίας 800 ευρώ για σχολικά είδη και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους.

Διανομή τροφίμων και δωρο επιταγών σε 20 οικογένειες.